تبلیغات
image_print

برچسب: نظرسنجی

یک مقام سینمایی به سینماژورنال: مشکل اکران “خانه دختر” و “نهنگ عنبر” در حال رفع است

نتیجه برآمده از جامعه آماری ۳۶۰ نفره سازمان سینمایی⇐دیجیتالی کردن، مهمترین خروجی مدیریت دو سال اخیر دولت یازدهم در حوزه سینما

سینماژورنال: براساس نظرسنجی اخیر پایگاه اینترنتی سازمان سینمایی، مهمترین نتایج مدیریت دو ساله دولت یازدهم در حوزه سینما «دیجیتالی کردن ...

ویژه ها

آخرین مطالب

تبلیغات

ویژه ها