۲۶۰۷۱۴۰۰

واکنش شورای ارزشیابی هنرمندان ارشاد به سینماروزان⇐نشان درجه یک منوچهر شاهسواری-معادل دکترا- به تأیید سه تن از متخصصان سینما رسیده است!!‌⇔پرسش اول: چرا هویت متخصصانی که یک تهیه‌کننده میان‌مایه را هم‌رده کیمیایی و مهرجویی و تقوایی قرار داده‌اند مشخص نیست!؟/پرسش دوم: آیا بهتر نیست شاهسواری در احترام به غولهای سینمای ایران، نشان درجه یک را پس دهد و به نشان درجه دو یا سه بسنده کند؟!

سینماروزان: متعاقب آن که مجتبی حسینی معاون هنری ارشاد نشان درجه یک هنری خود را بخاطر شک و شبهه های پیش آمده بر سر چگونگی صدور این نشان [...]

بعد از شبهه «صدور نشان درجه یک هنری توسط خودش برای خودش» صورت گرفت⇐معاون هنری ارشاد نشانش را پس داد!!

سینماروزان: در روزهای گذشته شبهه هایی به نشان درجه یک هنری مجتبی حسینی معاون هنری ارشاد وارد شده و پرسشهایی طرح شد درباره اینکه این [...]

چرا وام دولت دهم به هدیه تهرانی با انتقاد مواجه شد اما اعطای نشان درجه یک دولت یازدهم به وی با تحسین؟

سینماژورنال: میانه های سال ۱۳۸۹ بود که هدیه تهرانی بخاطر حمایتی که از سوی دولت دهم برای برپایی نمایشگاه عکسهایش موسوم به “آبانگان” [...]
image_print