۰۲۰۸۱۴۰۰

ماجرای سبیلی که برنامه تلویزیونی فراستی را به باد داد!!

سینماژورنال/مهدی فلاح صابر: مسعود فراستی منتقد پیشکسوت که موضع گیریهای متفاوتش در برابر آثار سینمایی او را به شخصیتی خاص بدل کرده به [...]
image_print