۰۱۰۷۱۴۰۲

ظرفیت اینترنتی “پر” است اما سالنها خالی است!!!

سینماژورنال/فریده ذاکری: اول اردیبهشت ماه که اولین روز رسمی بین الملل فجر محسوب می شد چنان که باید پررونق نبود. به گزارش سینماژورنال همچنان [...]
image_print