۰۳۰۷۱۴۰۲

“ارباب حلقه‌ها”ی ایرانی پروانه ساخت گرفت!!!

سینماژورنال: شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت ۳ فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماژورنال بر اساس جلسه ۱۳ تیر شورای پروانه نمایش خانگی [...]
image_print