۲۶۰۷۱۴۰۰

تبرئه آهنگساز شجریان توسط دادسرای انقلاب

سینماژورنال: مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده ای که به اتهام استفاده از تکخوان زن در گروهش تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود از این اتهام مبرا [...]
image_print