۰۸۱۱۱۴۰۰

یک دهه و نیم بعد از «نان عشق موتور ۱۰۰۰»⇐ابوالحسن داوودی باز هم کمدی-اجتماعی می‌سازد+فهرست تمام پروانه ساختهای صادر شده

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت با سه فیلمنامه در جلسه ۱۱ دی موافقت کرد. به گزارش سینماروزان در میان پروانه ساختهای صادرشده بیش از [...]
image_print