۱۲۰۷۱۴۰۲

پیش‌بینی یک رسانه اصولگرا⇐شورای راهبردی به‌دنبال معامله با رییس‌جمهور آینده است!

سینماژورنال: پنجمین بیانیه شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران در حالی منتشر شد که بسیاری لحن تند و تیزی که پیشتر از بیانیه های شورا [...]
image_print