۰۴۰۷۱۴۰۲

اعتراف یک کارگردان تئاتر⇐گذشته‌گرایی، گریزی است برای رهایی از ممیزی

سینماژورنال: گذشته گرایی در هنرهای نمایشی هرچند برای بسیاری از هنرمندان زمینه ای است برای بازگویی برخی از ماجراهای تاریخی جذاب برای [...]
image_print