۰۱۰۷۱۴۰۲

دوستداران سرافراز به صف می‌شوند

سینماژورنال: در حالی که در روزهای اخیر شایعات فراوانی پیرامون استعفا یا جایگزینی محمد سرافراز با چهره ای تازه منتشر می‌شود، شنیده های [...]
image_print