۰۴۰۷۱۴۰۲

درگیری رابعه اسکویی با مدیران GEM+عکس

سینماژورنال: در هفته های گذشته مدام درباره مهاجرت بازیگران درجه دوم و سوم ایرانی به شبکه ماهواره ای جم می‌شنیدیم. به گزارش سینماژورنال [...]
image_print