۱۲۰۷۱۴۰۲

تراژدی زندگی بانویی که حمیده خیرآبادی و عسل بدیعی را غسل داد!

سینماژورنال: زندگی مردان و زنان غسال همواره زندگی پر از ابهامی بوده که سینمای ایران یک بار و در “محیا”ی اکبر خواجویی با بازی شهاب [...]
image_print