۳۰۱۰۱۴۰۰
محمد خزاعی

یک منتقد پیشکسوت متذکر شد⇐ محمد خزاعی وارد دهان اژدهایی هزارسر شده که سرهای ابتذال و فساد و سرمایه‌سالاری، او را تهدید می‌کنند!/خزاعی از یک سو با درباریان سینما و ازسوی دیگر با اربابان و نوکران سرمایه مواجه است!/ خزاعی بدون تحول در ساختارهای سینما و پاکسازی آن از عوامل و عناصر نامطلوب نمی‌تواند در کار خود به توفیق رسد!/خزاعی می‌تواند امیرکبیر سینما و یا جزو سلطنه‌ها باشد؛ انتخاب با اوست!/خزاعی اگر امیرکبیر باشد قطعا بدنه اصیل سینما را نه فقط در این مدت ریاست که تا پایان عمر، حامی خود خواهد دید!

سینماروزان/جبار آذین(منتقد و روزنامه‌نگار پیشکسوت): سالها تولیت سینمای کشور برعهده دوله‌ها و سلطنه‌ها و عوامل آنها بود و تا توانستند [...]
محمد خزاعی

یک ماه پس از طرح پرسش سینماروزان در چرایی انتقال جشنواره کوتاه به پردیسی دورافتاده⇐رئیس سازمان سینمایی به انتقاد از فضای حاکم بر اختتامیه این جشنواره در ایران‌مال پرداخت!/خزاعی خواستار این شد که ایران‌مال خودش برای خودش جشنواره برگزار کند تا استقلال جشنواره کوتاه حفظ شود

سینماروزان: حدودا یک ماه پس از طرح پرسش سینماروزان درباب چرایی انتقال جشنواره فیلم کوتاه به پردیسی دور از مرکز(اینجا را بخوانید) رییس [...]
image_print