۰۴۰۷۱۴۰۲

روایتی خواندنی از دیدار کیمیایی با کیارستمی روی تخت بیمارستان

سینماژورنال: می‌شد زیر لب زمزمه کرد: «باد با خود خواهد برد، شکوفه‌های گیلاس را، تا سپیدی ابرها»* همان هنگام که نم‌نمِ بارانِ بهار، پنجره [...]
image_print