۰۴۰۷۱۴۰۲

چرا حبیب در جایی که دوست داشت دفن نشد؟⇐یک پژوهشگر تاریخ پاسخ می‌دهد

سینماژورنال: حبیب محبیان نه‌تنها نتوانست در ایران آلبوم یا کنسرتی داشته باشد، حتی مجال این را هم نیافت که در قطعه هنرمندان بهشت زهرای [...]
image_print