۲۶۰۷۱۴۰۰

بزن بکوب در کاخ جشنواره…

سینماژورنال: مستند “مجتبی” که برای نمایش در روز دوم کاخ جشنواره انتخاب شده بود به واسطه زمینه زندگینامه ای خود و دست گذاشتن بر روی [...]
image_print