تبلیغات
image_print

برچسب: قیمت بلیت

خروجی تازه شورای صنفی نمایش⇐تعویق اکران «من دیوانه نیستم»+امتداد اکران فیلمهای روی پرده
برآمده از آمار یک مخاطب سینماروزان⇐قیمت بلیت سینما در ایران براساس الگوی آمریکایی می‌شود کمی بیشتر از هزار تومان!/ و براساس الگوی اروپایی می‌شود کمتر از ۵ هزار تومان!

ویژه ها

آخرین مطالب

تبلیغات

ویژه ها