۰۴۰۷۱۴۰۲

بعد از “شوخی خرکی”!⇐شهره لرستانی کارگردانی سینما را تجربه می‌کند

سینماژورنال: شهره لرستانی بازیگر زن سینمای ایران که در ماههای اخیر به واسطه کاهش وزن فراوان اش مورد توجه قرار گرفته بعد از ساخت چند فیلم [...]
image_print