۳۰۱۰۱۴۰۰
رضا درمیشیان کارگردان

عواقب مصرف ماری جوانا دربرابر کارگردان “لانتوری”؟

سینماروزان: رضا درمیشیان کارگردان “لانتوری” در پی ساخت فیلمیست با عنوان “کَره خوری”. به گزارش سینماروزان درمیشیان دو فیلم [...]
image_print