۱۲۰۷۱۴۰۲
بهروز وثوقی

ماجرای سازمان امنیت و بهروز و جلال!/یک روایت نوروزی از احمدرضا احمدی

سینماروزان/سهیلا عابدینی: احمدرضا احمدی شاعر و از رفقای قدیمی بهروز وثوقی به روایتی پرداخته از زمانی که به سازمان امنیت احضار شده بود [...]
image_print