۲۸۱۰۱۴۰۰

تهیه‌کننده «عاشقانه» فیلم انتخاباتی می‌سازد

سینماروزان: نقش بستن نام تهیه کننده ای جدید به نام هومن کبیری در پوسترهای «عاشقانه» در کنار نام مهدی گلستانه  و ادعاهای رییس یک انجمن [...]
image_print