۰۱۰۷۱۴۰۲

«فیلمکوتا» سه فیلم از آناهیتا قزوینی زاده را نمایش داد

سینماروزان: در اولین نشست فیلمکوتا سه فیلم از آناهیتا قزوینی زاده نمایش داده شد. به گزارش سینماروزان در اولین هفته از رویداد فیلمکوتا [...]

درباره ۱۶ هفته؛ «فیلمکوتا»

سینماروزان:  تجربه زاده شدن هنرهای گوناگون از ابتدای بشریت تاکنون همواره کارکردهای انسانی و اجتماعی متفاوتی را به همراه داشته‌است. [...]
image_print