۰۱۰۷۱۴۰۲

میرکریمی ۴ فیلم ایرانی “دیده‌شده” را در بخش رقابتی بین‌الملل فجر قرار داد⇐آیا این زیر سوال بردن استانداردهای جشنواره نیست؟

سینماژورنال: در حالی که پیش از این گمان می شد شش فیلمی که بناست در دو بخش اصلی بین الملل فجر به نمایش درآیند آثاری هستند که در بخش ملی جشنواره [...]
image_print