۰۱۰۷۱۴۰۲

“لانتوری” درمیشیان به فلورانس رسید

سینماژورنال: تازه ترین فیلم رضا درمیشیان با نام “لانتوری” که پیشتر در بخش پانورامای جشنواره برلین حضور داشت در تازه ترین حضور خارجی [...]
image_print