۰۸۰۹۱۴۰۰

وزیر فرهنگ عراق گفته‌های مدیر امور جشنواره‌های سازمان سینمایی را نقض کرد

سینماژورنال: سال گذشته آرش امینی مدیرکل امور جشنواره‌ها و همکاری‌های بین الملل سازمان سینمایی سفری به عراق داشته و در بازگشت از آن سفر [...]
image_print