۰۴۱۱۱۴۰۰

بازگشت شادمهر عقیلی به ایران برای بازی در “پر پرواز۲”!!!

سینماژورنال: سیزده سال بعد از مهاجرت شادمهر عقیلی به کانادا و بعدتر آمریکا نزدیکترین دوستش در ایران یعنی داوود ناقور به دنبال فراهم آوردن [...]
image_print