۰۳۰۷۱۴۰۲

دو “کیا” به هم رسیدند⇐حاتمی‌کیا به عیادت کیارستمی رفت

سینماژورنال: همواره و از دیرباز این یک رسم در میان ایرانیان بوده است که هر قدر هم که با رفقا و آشنایان خود اختلاف داشته باشند به هنگام [...]
image_print