۰۴۰۷۱۴۰۲

همچنان روی باز «افقها»ی ونیز به ایرانیان⇐سه کارگردان ایرانی در «افقها»+یک داور ایرانی در این بخش ⇐از کارگردانی برآمده از سیما که به شوق جایزه فجر به سیما تاخت(!) تا کارگردانی یادآور رییس اصلاحات

سینماروزان: هفتاد و چهارمین دوره جشنواره ونیز در حالی در مسیر برگزاری قرار گرفته که نام سه ایرانی در بخش “افقها”یش دیده میشود؛ بخشی [...]

تیتر یک رسانه اصولگرا⇐یکی از این سه تن جایگزین سرافراز در رسانه ملی می‌شوند؟

سینماژورنال: «یکی از این سه تن جایگزین سرافراز در رسانه ملی می‌شوند؟» به گزارش سینماژورنال آنچه خواندید تیتر گزارشی است که سایت “تابناک” [...]
image_print