تبلیغات
image_print

برچسب: علی رفیعی

علی رفیعی: این مدارس خصوصی بازیگری دکانی بیش نیستند/چرا هر نوع نمایشی که تحویل شما میشود بدون استثناء می ایستید و کف می زنید؟/در جهان غرب طرف در ۷۰ سالگی به هنر تجربی روی می آورد و اینجا در نوجوانی!!

ویژه ها

آخرین مطالب

تبلیغات

ویژه ها