۰۳۰۷۱۴۰۲

انتقاد سردار سليماني از یک فیلم دفاع مقدسی

سینماژورنال: کتاب «حاج قاسم» به همت علی اکبری مزدآبادی از مجموعه «یاران ناب» مروری بر خاطرات و سخنرانی‌های سردار قاسم سلیمانی فرمانده [...]
image_print