۱۴۰۹۱۴۰۰

مشاور مذهبی “مسافری از هند” مدیر شبکه اول سیما شد

سینماژورنال: بعد از علی اصغر پورمحمدی که به مدیریت شبکه سوم سیما منصوب شد حالا علیرضا برازش هم به عنوان مدیر شبکه یک سیما منصوب شد. به [...]
image_print