۰۴۰۷۱۴۰۲

کارگردان “هیس…” و معضل طلاق‌‌های عاطفی

سینماژورنال: پوران درخشنده کارگردانی که آخرین ساخته اش “هیس دخترها فریاد نمی زنند” از جمله آثار اجتماعی گزنده سالهای اخیر بوده [...]
image_print