۲۷۰۷۱۴۰۰

جواد خیابانی ادعا کرد: در ایران سه نفر وجود دارند که می توانند به تک تک خانواده های ایرانی ۱۰۰ میلیون وام دهند

سینماژورنال: جواد خیابانی گزارشگر فوتبال در بخشی از گفتگو با رضا رشیدپور در برنامه “صفر صفر” ادعای جالب و در عین حال عجیبی را درباره [...]
image_print