۱۲۰۷۱۴۰۲

پنج سال بعد از «کوارون» و دو سال بعد از اینارتیو⇐باز هم یک مکزیکی جوایز اسکار را درو کرد؛ با فیلمی درباره نردعشق‌ با یک دوزیست!!+فهرست کامل جوایز اسکار۲۰۱۸

سینماروزان: پنج سال قبل بود که «آلفونسو کوارون» با دریافت اسکار کارگردانی برای «جاذبه» عنوان اولین کارگردان مکزیکی برنده اسکار را به [...]
image_print