۲۶۰۷۱۴۰۰

بعد از ۳۷ سال جواد رضویان و رفقا واژه “شو” را به ادبیات رسانه ملی بازگرداندند!

سینماژورنال/حامد مظفری: تصوری که در ذهن بسیاری از ایرانیان از کلمه “شو/ show” وجود دارد نمایش تصویری موزیکال است. به گزارش سینماژورنال [...]
image_print