۰۳۰۷۱۴۰۲

در پنجمین بیانیه شورای راهبردی سینمای ایران مطرح شد⇐واسطه‌ها را از چرخه اکران حذف کنید/با سهمیه‌سازی برای برخی آثار رونق را از سینماها نگیرید

سینماژورنال: شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران که شهریورماه پارسال و برای مشورت دادن به بخش دولتی سینمای ایران توسط تعدادی از [...]
image_print