۰۳۰۷۱۴۰۲

دیدار بهاری باران کوثری با مردمان شهر شعر و عشق

سینماژورنال: باران کوثری بازیگری که این روزها ملودرام خانوادگی “کوچه بی نام” را روی پرده دارد و البته که این فیلم نیز تاکنون رقم [...]
image_print