۰۲۰۸۱۴۰۰

فیش ناهار دلچسب‌تر از حرمت آواز اساطیر!

سینماژورنال/مهدی کشاورز: مهمان ویژه نمایش سانس صبحگاهی روز نهم سینمای رسانه برای فیلم “ایران برگر” کسی نبود جز شوالیه موسیقی ایران. شهرام [...]
image_print