۲۸۱۰۱۴۰۰

ادعای یک نماینده مجلس⇐تولید “شهرزاد” با مشارکت همسر مدیرعامل بازداشتی صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته!!! 

سینماروزان: بیش از دو هفته از بازداشت محمد امامی تهیه کننده سریال «شهرزاد» می‌گذرد. به گزارش سینماروزان در این طول این مدت شائبه‌هایی [...]
image_print