۲۸۱۰۱۴۰۰

همکاری بازیگر پیوسته به GEM با یک شرکت هرمی+عکس

سینماروزان: در روزهای گذشته گزارشهایی را خواندید درباره تبدیل وضعیت برخی از همکاران ایرانی دفتر آنتالیای شبکه GEM (اینجا و اینجا را بخوانید) [...]
image_print