۰۷۱۱۱۴۰۰

تحلیل آثار جشنواره سلامت در رسانه ملی! با چه هدفی؟ تعدیل هزینه‌ها یا تبلیغ جشنواره؟

سینماروزان: در اقدامي بديع در روزهاي گذشته از يک طرف برخي از آثار بخش فيلمهاي بلند جشنواره سلامت در شبکه چهارم به تحليل گذاشته شده و به [...]
image_print