۲۸۰۷۱۴۰۰

توضیحات اصغر فرهادی درباره حمایت شیوخ عرب از “فروشنده”/فقط تنخواه(fund) گرفتیم!

سینماژورنال: انتشار گزارشی درباره سرمایه گذاری یک شاهزاده عرب در تولید فیلم تازه اصغر فرهادی با عنوان «فروشنده»(اینجا را بخوانید) با [...]
image_print