۰۴۰۷۱۴۰۲

معرفی آثار دو بخش اصلی بین‌الملل فجر

سینماژورنال: اسامی فیلم های بلند خارجی دو بخش سینمای سعادت (مسابقه بین الملل) و  جلوه‌گاه شرق (سینمای آسیا و کشورهای اسلامی) بین الملل [...]
image_print