۱۴۰۹۱۴۰۰
پرچم+چین

الگوبرداری معکوس از رفقای کمونیست؟⇐ دولت چین به هر سینما ۱۵۰میلیون کمک کرونایی کرده! اینجا هم به هر سینما وام ۱۰میلیونی میدهند!

سینماروزان: خبرگزاری دولتی شین‌هوا اعلام کرد که دولت چین در مجموع ۲.۶ میلیون دلار (۱۸ میلیون یوان چین) به ۳۴۵ سینما به عنوان یارانه پرداخت [...]
image_print