۰۷۱۱۱۴۰۰

عبور رقم فروش «مغزها…» از ده میلیارد حکایت دارد از⇐کارآمدی آشکار شمارش اینترنتی آرای مردمی جشنواره+رد فرضیه پرریسک بودن سرمایه‌گذاری بر درامهای جذاب غیرکمدی

سینماروزان: عبور فروش درام رئالیستی “مغزها…”ی هومن سیدی از رقم ۱۰میلیارد آن هم در اکران شلوغ پاییزی دو نتیجه محسوس پیش روی سینما [...]

بی‌کفایتی در فروش آنلاین بلیت موجب شد؟⇐حذف سامانه «سینوگرام» از پروسه جمع‌آوری اینترنتی آرای مردمی

سینماروزان: بی کفایتی سامانه «سینوگرام» که بعد از گذشتن بیشتر از ۳۶ ساعت از آغاز فروش اینترنتی نتوانسته شرایط خرید مخاطبان را فراهم آورد [...]
image_print