۱۳۰۹۱۴۰۰
روسیه

راه‌اندازی تلویزیون روس‌ توسط صداوسیما در جهت جهش مبادلات اقتصادی!!؟؟

سینماروزان/حامد مظفری: صداوسیما که پیشتر شبکه‌های عربی(الکوثر و العالم)، انگلیسی و فرانسوی(پرس‌تیوی)، اسپانیایی(هیسپان)، آفریقایی(هوسا) [...]
image_print