۲۹۱۰۱۴۰۰

ترور سفیر زیر سایه هنر⇔شلیک برای تمدید خاطرات!

سینماروزان/محمدمهدی شیخ صراف:  اول باید گفت «درست همون زمان که فکر می‌کنی اوضاع خاورمیانه از این بدتر نمی‌تونه بشه؛ می‌بینی که سخت [...]
image_print