۱۳۰۹۱۴۰۱

تلاشهای نافرجام کارگردان ایرانی برای پناهندگی در فرانسه

یکی از کارگردانان ایرانی که اخیرا با اصرار یکی از نشریات برای نگارش یادداشتی در نقد اهانت نشریه فرانسوی به مقدسات مسلمانان مواجه شده [...]
image_print