۰۳۱۱۱۴۰۰

خبر “کیهان”⇐راه‌اندازی یک شبکه فارسی زبان ماهواره‌ای با حمایت عربستان سعودی و مدیریت مهره سابق BBC

سینماروزان:راه اندازی شبکه های فارسی زبان ماهواره ای مختلف از شبکه های سیاسی یا شبکه های صرفا سرگرمی ساز در همه این سالها ادامه داشته [...]
image_print