۰۷۱۱۱۴۰۰

روایت یک مدیر اسبق از دورانی در دهه ۶۰ که رادیو NGO شده بود

سینماژورنال: خاطره نگاری های محمدعلی ابطحی رییس دفتر دولت اصلاحات که در دهه شصت مدیریت رادیو را برعهده داشت همچنان در روزنامه “اعتماد” [...]
image_print